Vocaal Ensemble Leeuwarden
Vocaal Ensemble Leeuwarden - welkom
VEL

Het VEL zingt Het Jaar Rond de Noordzee

zaterdag 12 oktober om 20:00 uur in de Agneskerk in Goutum

De Noordzee is de belangrijke verbindende schakel tussen Nederland, de Britse eilanden en Scandinavië: bij ons concert krijgt u liederen te horen van de Deen Niels Gade en de Zweden Wilhelm Stenhammar en Hugo Alfvén, de Britten Edward Elgar en Benjamin Britten en de Nederlander Frank van Nimwegen. De (Noord)zee is op de achtergrond eigenlijk steeds aanwezig in de uit te voeren koorwerken, zij speelt een belangrijke rol in het gematigde klimaat in onze streken. En het klimaat, de natuur, de jaargetijden vormen hoofdzakelijk de thema’s in deze muziek. Een greep uit het programma maakt dat duidelijk: ‘Five flower songs’ van Britten, ‘Våren’ (de lente) van Gade, ‘September’ van Stenhammar, ‘The shower’ van Elgar, ‘Himpen yn de simmerreen’ en ‘Maaie op it iis’ van Frank van Nimwegen. Maar er is meer te horen!

Britten, Elgar, Alfvén en Gade hebben teksten in hun moedertaal als uitgangspunt voor hun muziek genomen. Maar de Zweed Stenhammar gebruikt Deense teksten en de Brabander Van Nimwegen heeft vier Friese gedichten (samengevat onder de titel ‘Jiergong’) op muziek gezet. Inderdaad: de Noordzee als verbindende schakel!

Vanzelfsprekend stond de muzikale kwaliteit van de werken voorop bij de keuze die het koor gemaakt heeft. Kortom, een mooi en gevarieerd programma dat u graag zult willen bijwonen.

De meeste muziek die u bij ‘Het jaar rond de Noordzee’ te horen krijgt, zingen we a capella. Uitzondering is ‘Jiergong’. Bij deze werken worden we begeleid door fluitiste Annemarie van der Reijden en pianist Jan van Liere. Zij nemen ook een aantal intermezzi voor hun rekening: voor piano werken van Gade en Stenhammar, voor fluit een mooi stuk van Bernhard van Sigtenhorst Meyer. En ook nog samen, fluit en piano, muziek van Marcel Poot en Carl Nielsen. Annemarie en Jan zijn heel goed op elkaar ingespeeld. Naast de vele andere activiteiten die zij ontplooien, maken zij beiden al heel lang deel uit van het trio Hexapode. Het koor verheugt zich op de samenwerking!

Het geheel staat weer onder leiding van onze bevlogen en inmiddels zeer ervaren dirigent David van Roijen.

Op zaterdag 12 oktober a.s. om 20:00 uur kunt u in de Agneskerk in Goutum samen met ons genieten van een mooie uitvoering. U bent van harte welkom!!

De toegangsprijs is € 12,50. Kinderen onder de 12 hebben gratis toegang.

Adres: Buorren 23, 9084BB Goutum.

Via deze site kunt u toegangskaarten bestellen door het contactformulier te gebruiken. Geef erbij aan of u de kaartjes van tevoren betaalt of ter plaatse. U kunt het bedrag in dat geval overmaken op IBAN NL92 RABO 0351 4590 81 t.n.v. Vocaal Ensemble Leeuwarden.

Rechtstreeks mailen kan natuurlijk ook, gebruik dan info@vocaalensemble-leeuwarden.nl.