Vocaal Ensemble Leeuwarden
Vocaal Ensemble Leeuwarden - bestuur
VEL-bestuur

Het bestuur van het VEL

Het bestuur van het Vocaal Ensemble Leeuwarden bestaat uit de volgende personen:
Heleen Mülder, voorzitter
Lippe van der Laan, vice-voorzitter
Jeltsje van Els-Reitsma, secretaris
Elizabeth de Groot, lid

Financiële administratie: Harro Schippers
Wilt u contact opnemen met het bestuur, gebruik dan de gegevens zoals vermeld op de bladzijde "Contact".